Overschrijven

Overschrijven van Hugo Girls naar een andere vereniging

Een overschrijving van een spelend verenigingslid van de ene vereniging naar een andere vereniging van het NHV behoeft de goedkeuring van het desbetreffende bestuur. Uit de registratie van de overschrijving moet blijken dat naast het verenigingslid zijn oude en zijn nieuwe vereniging instemmen met de overschrijving. 

Een lid is, mits geen overige uitsluitingsgrond van toepassing is, speelgerechtigd voor een vereniging indien en zodra hij in de 24 voorafgaande maanden niet heeft deelgenomen aan een competitie- of bekerwedstrijd voor een andere vereniging dan wel indien en zodra aan hem overschrijving is verleend.

Overschrijving is de officiële bekrachtiging van de overgang van de ene vereniging op de andere van de speelgerechtigdheid van een lid. De overschrijving vindt plaats door het bestuur van de afdeling waartoe de vereniging behoort waarvoor het betreffende lid het laatst op reglementaire wijze aan wedstrijden heeft deelgenomen. Het verzoek tot overschrijving geschiedt schriftelijk door een vereniging en wordt gericht aan het bestuur van de afdeling.