Technische Commissie

De Technische Commissie bestaat uit het bestuurslid T.C.,de hoofdtrainer, de trainerscontactpersonen
en een afgevaardigde uit ieder team (A-jeugd, senioren en recreanten)

Taken van de Technische Commissie zijn:
- het verzorgen van de de teamindelingen van de senioren en A-jeugd en het bespreken van
  de teamindeling van de jeugdteams
- het vaststellen van de trainingstijden en overleg plegen met trainers en coaches

Twee keer per jaar vindt er een trainers- en coachenoverleg plaats.
Het jeugdplan wordt in overleg met trainers en jeugdcommissie verder uitgewerkt.