Dorpshuiscommissie

Erik Kruijer
- Zijn er problemen of vragen over het beheer van de kantine, kan er met Erik Kruijer contact opgenomen worden. 
Tel. 0610562945

Annet Kroon
Tel. 072-5711428
E-mail:
- Regelt de planning van de kantinediensten in 't Dorpshuis


AED:
Er zijn 2 AED's beschikbaarbaar in het dorpshuis wanneer er een noodsituatie is. 

- AED 1 hangt in de kleedkamergang tegen de bestuurskamer aan.
- AED 2 hangt buiten bij de scouting deur met een code.