Kantinecommissie

Erik Kruijer
- Zijn er problemen of vragen over het beheer van de kantine, kan er met Erik Kruijer contact opgenomen worden. 
Tel. 0610562945

CONTACT PERSOON KANTINE:
Voor deze taak is er een vacature!!
Wil je ons hier mee helpen? neem dan contact op met 1 van de leden van de kantinecommisie.


AED:
Er zijn 2 AED's beschikbaarbaar in het dorpshuis wanneer er een noodsituatie is. 

- AED 1 hangt in de kleedkamergang tegen de bestuurskamer aan.
- AED 2 hangt buiten bij de scouting deur met een code.