Jeugdcommissie


JEUGDCOMMISSIE 

Nathalie van Schagen                      Voorzitter

                                                            - Onderhoudt de contacten met teams, coachen en trainers

                                                            - Regelt de bedankjes voor coachen en trainers

                                                            - Maakt het trainingschema

Martina van Langen                          - Beheert de gelden van JC en stelt het finacieel verslag en begroting op
                                                            - Verzorgt samen met de JC en vrijwilligers de activiteiten

Gabriella van Hall                              - Contactpersoon nieuwe F-leden

                                                            - Verzorgt de mail

Kim Liefting                                       - notulist

                                                            - onderhoudt samen met Nathalie de contacten met teams, coachen en trainers
Laura de Wit                                       - levert kopij voor het Contact

De jeugdcommissie vergadert één keer in de maand. Enkele keren per seizoen vindt een gezamenlijke vergadering van de jeugdcommissie met de coaches en train(st)ers plaats.

Voor contact met de jeugdcommissie kunt u mailen naar: