Jeugdcommissie


JEUGDCOMMISSIE ()

Nathalie van Schagen:  - voorzitter

                                    - onderhoudt de contacten met teams, coachen en trainers

                                    - regelt de bedankjes voor coachen en trainers
                                  
                                    - verzorgt de mail

Isa Groot:                     - maakt het trainingschema

                                     - notulist

                                     - levert kopij voor ‘het Contact’

Martina van Langen:    - beheert de gelden van JC en stelt het finacieel verslag en begroting op

                                     - verzorgt samen met de JC en vrijwilligers de activiteiten buiten de handbalcompetitie: koffiekaarten, plantenactie enz

Gabriella van Hall:         - contactpersoon voor toernooien

                                     - contactpersoon nieuwe F-leden
De jeugdcommissie vergadert één keer in de maand. Enkele keren per seizoen vindt een gezamenlijke vergadering van de jeugdcommissie met de coaches en train(st)ers plaats.

oor contact met de jeugdcommissie kunt u mailen naar: