Bestuur & Commissies

 

Bestuur

Hans Rendering             Voorzitter

                                        - Contactpersoon regiovergaderingen

                                        - Voorzitten bestuursvergaderingen

Liane Borst                    Secretaris

                                        - Distribueren van de ingekomen stukken naar de bestuursleden en de commissies

                                        - Beheren van inkomende en uitgaande post

                                        - Contactpersoon nieuw aan te schaffen sportkleding

Sandy Way                     Penningmeester

                                        -  Behandeling van de financiële zaken en de boekhouding. 

                                        -  Zorg voor de verzekeringen 

Simone Drenth              Wedstrijdsecretariaat

                                        - Verzorgt TC en het wedstrijdsecretariaat, indelen wedstrijden

Helen Smit                     Ledenadministratie

                                        - Verzorgt de ledenadministratie, Sportlink en privacywetgeving

Corinna van Beek          Allerhande zaken

                                       - Contactpersoon met Stichting Dorpshuis en sponsorcommissie, Oranje infoblad

Technische Commissie 

De Technische Commissie bestaat uit het bestuurslid T.C.,de hoofdtrainer, de trainerscontactpersonen
en een afgevaardigde uit ieder team (A-jeugd, senioren en recreanten)

Taken van de Technische Commissie zijn:
  • het verzorgen van de de teamindelingen van de senioren en A-jeugd en het bespreken van de teamindeling van de jeugdteams
  • het vaststellen van de trainingstijden en overleg plegen met trainers en coaches

Twee keer per jaar vindt er een trainers- en coachenoverleg plaats.
Het jeugdplan wordt in overleg met trainers en jeugdcommissie verder uitgewerkt.

Jeugdcommissie 


Nathalie van Schagen Voorzitter:

- Onderhoudt de contacten met teams, coachen en trainers

- Regelt de bedankjes voor coachen en trainers

- Maakt het trainingschema

Martina van Langen - Beheert de gelden van JC en stelt het finacieel verslag en begroting op

- Verzorgt samen met de JC en vrijwilligers de activiteiten

Gabriella van Hall - Contactpersoon nieuwe F-leden

- Verzorgt de mail

Kim Liefting - Notulist

- onderhoudt samen met Nathalie de contacten met teams, coachen en trainers

Laura de Wit - levert kopij voor het Contact


De jeugdcommissie vergadert één keer in de maand. Enkele keren per seizoen vindt een gezamenlijke vergadering van de jeugdcommissie met de coaches en train(st)ers plaats.

Voor contact met de jeugdcommissie kunt u mailen naar:

Kantinecommissie

Erik Kruijer
- Zijn er problemen of vragen over het beheer van de kantine, kan er met Erik Kruijer contact opgenomen worden.
Tel. 0610562945

CONTACT PERSOON KANTINE:
Voor deze taak is er een vacature!!
Wil je ons hier mee helpen? Neem dan contact op met 1 van de leden van de kantinecommisie.

AED:
Er zijn 2 AED's beschikbaarbaar in het dorpshuis wanneer er een noodsituatie is.

- AED 1 hangt in de kleedkamergang tegen de bestuurskamer aan.
- AED 2 hangt buiten bij de scouting deur met een code.

Redactie

Contact 

Roos Groot
E-mail:

Roos verzamelt de kopij voor de Hugo Girls rubriek in 't Contact.
De kopij dient te worden ingeleverd uiterlijk zondagavond 19.00 uur.
Bedenk bij het schrijven van stukjes dat de artikeltjes in 't Contact het visitekaartje van Hugo Girls zijn.

De redactiebeheerder verzorgt de indeling van de diverse kopij in 't Contact en stuurt het ook door naar de websitebeheerder die het op de website plaatst.

Websitebeheer

Websitebeheer:
Rebeca Wolter en Marit Stoop

Tel. Rebeca: 0682403073
Tel. Marit: 0623813903

E-mail:

Infoblad

Tekstwijzigingen: 
Corinna van Beek

Verzorgen het infoblad:
Pé Molenaar

Wijzigingen van adres of telefoonnummers: