Bestuur

VoorzitterSecretaris

Liane Borst
Altonstraat 9, Heerhugowaard
Tel. 072-5710143
E-mail:


Penningmeester

Arianneke Moraal
Middenweg 531A, Heerhugowaard
Tel. 072-5726552


Scheidsrechtercontactpersoon

René Buter
Harlingerstraat 22, Heerhugowaard
Tel. 06-30433681


Contactpersoon Jeugdcommissie

Paulien Oudeman
Tel: 06-20350466
E-mail:


Contactpersoon Wedstrijdsecretariaat :

Simone Drenth
Verlaat 10, 1704 JP  Heerhugowaard
Tel. 06-22300454


Notulisten:

Nelleke ten Have
De Riek 8 - 1704 AS  Heerhugowaard
Tel. 0226-344722
E-mail:

Annemarie van der Hulst
Noord-Scharwouderpolderweg 13 - 1704 PJ  Heerhugowaard
Tel. 0226-340115


Het bestuur vergadert één keer per maand (m.u.v. de zomerperiode)


VERENIGINGSKONTAKTEN.

Hugo Girls is aangesloten bij het Nederlands Handbal Verbond (NHV) en bij de Nederlandse Katholieke Sportfederatie (N.K.S.).

De vereniging heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.

Twee bestuursleden houden contact met het  N.H.V.