Bestuur

Hans Rendering             Voorzitter

                                        - Contactpersoon regiovergaderingen

                                        - Voorzitten bestuursvergaderingen

Liane Borst                    Secretaris

                                        - Distribueren van de ingekomen stukken naar de bestuursleden en de commissies

                                        - Beheren van inkomende en uitgaande post

                                        - Contact persoon nieuw aan te schaffen sportkleding

Sandy Way                     Penningmeester

                                        -  Behanddeling van de financiële zaken en de boekhouding. 

                                        -  Zorg voor de verzekeringen 

Simone Drenth              Wedstrijdsecretariaat

                                        - Verzorgt TC en het wedstrijdsecretariaat, indelen wedstrijden

Helen Smit                     Ledenadministratie

                                        - Verzorgt de ledenadministratie, Sportlink en privacywetgeving

Nelleke ten Have           Blijvend bestuurslid

                                        - Advies- en meedenkfunctie

Corinna van Beek         Allerhande zaken

                                       - Contactpersoon met Stichting Dorpshuis en sponsorcommissie, Oranje infoblad