Bestuur

Hans Rendering             - Voorzitter

                                        - contactpersoon regiovergaderingen

                                        - voorzitten bestuursvergaderingen

Liane Borst                    - Secretaris

                                        - distribueren van de ingekomen stukken naar de bestuursleden en de commissies

                                        - beheren van inkomende en uitgaande post

Arianneke Moraal          - Allerhande zaken, stopt einde seizoen 19-20

Simone Drenth              - Wedstrijdsecretariaat

                                        - verzorgt TC en het wedstrijdsecretariaat, indelen wedstrijden

Helen Smit                     - Ledenadministratie

                                        - verzorgt de ledenadministratie, sportlink en privacywetgeving

Nelleke ten Have           - Blijvend bestuurslid

                                        - Advies- en meedenkfunctie

Corinna van Beek         - Allerhande zaken

                                       - contactpersoon met Stichting Dorpshuis en sponsorcommissie, Oranje infoblad

Sandy Way                    - Penningmeester Jeugdbestuur