terreindienst

Terreindienst Handbal Hugo Girls

Vanaf heden is er bij elke wedstrijd een persoon die de terreindienst vervuld, zoals we in de zaal iemand hebben voor de zaaldienst. De coaches maken een schema wie/ welke ouder deze taak per wedstrijd vervult. Bij de recreantenteams wordt dit zelf ingedeeld en kan dit één van de speelsters zijn.

Aanwezig: 3 kwartier voor aanvang voor de wedstrijd.

Sleutel kan opgehaald worden bij Marion Berkhout, Torenburgplein 2 of bij Nel Borst, Middenweg 540. Je opent alle kleedkamers en de materiaalruimte onder de tribune. Zet de prullenbak uit de materiaalruimte op het veld.

Checken of de tijden, namen van tegenstander en kleedkamernummers kloppen op de schermen in de gang. Zo niet, dan deze wijzigen op de computer in de bestuurskamer van Hugo Boys. De handleiding ligt er naast.

Ontvangen van scheidsrechter en de tegenstanders en deze begeleiden naar de juiste kleedkamers.

Sleutels van de (scheidsrechter)kleedkamers hangen in ons opslaghok naast de wc’s.

Het scorebord-bedieningskastje klaarleggen bij het veld. Deze ligt in ons opslaghok naast de wc’s, tegen over de scheidsrechterkamers. Het scorebord kan aangezet worden in de materiaalruimte onder de tribune. De knop zit bij binnenkomst rechts van de deur. Grijs/ blauwe schakelaar.

Extra taak bij de F-jes: doeltjes klaarzetten uit de materiaalruimte

Extra taak bij de E-tjes: latverlager ophangen uit de materiaalruimte

Voordat de wedstrijd begint even aan de coaches en scheidsrechter vragen wat zij in de rust willen drinken.

De wedstrijd begint.

Je zorgt ervoor dat tijdens de rust de drankjes van de coaches en scheidsrechter aanwezig zijn. Voor de teams limonade. Bij de seniorenteams thee. De drankjes zullen ze in de kantine klaarzetten. Het wordt niet door de kantinedienst naar de velden of kleedkamers gebracht!

De wedstrijd is afgelopen.

Scorebord-bedieningskastje terugleggen in ons opslaghok in het Dorpshuis en op de oplader aansluiten. Scorebord uitzetten in de materiaalruimte onder de tribune. De knop zit bij binnenkomst rechts van de deur. Grijs/ blauwe schakelaar.

Prullenbak terugzetten in de materiaalruimte. Eventueel legen. Zeker met warm weer.

Extra taak bij de F-jes: doeltjes opruimen in materiaalruimte

Extra taak bij de E-tjes: latverlager opruimen in materiaalruimte

Check of het veld opgeruimd is.

Check of de kleedkamers leeg zijn en haal even een trekker erdoor zodat het netjes achter gelaten wordt.

Materiaalruimte, kleedkamers en ingang afsluiten en sleutel inleveren bij Marion Berkhout of Nel Borst.

Bedankt!