Aanmelden Hugo's Vrienden

Het bevorderen van een goed functioneren van Handbalvereniging Hugo Girls en Voetbalvereniging Hugo Boys is in ieders belang. Jaarlijks doneren meer dan 100 donateurs een bedrag van € 50,00 per seizoen om dit te bewerkstelligen. Van de gelden worden nuttige zaken voor Hugo Girls en Hugo Boys gerealiseerd.

Wilt u zich ook aansluiten bij Hugo's Vrienden stuur dan een mail naar Sylvia Borst ().