Bestuur

VERENIGINSBESTUUR EN TAKEN

Voorzitter - NIEUW 
- contactpersoon regiovergaderingen
- voorzitten bestuursvergaderingen

Secretaris
- Liane Borst
- distribueren van de ingekomen stukken naar de bestuursleden en de commissies
- beheren van inkomende en uitgaande post
- contactpersoon nieuw aan te schaffen sportkleding

Penningmeester
- Sandy Way
- behandeling van de financiële zaken en de boekhouding
- zorg voor de verzekeringen

Wedstrijdsecretariaat
- Simone Drenth
- lid van de TC, verzorgt het wedstrijdsecretariaat, indelen van de wedstrijden

Ledenadministratie
- Helen Smith
- verzorgt de ledenadministratie en de privacywetgeving, beheert Sportlink

Allerhande zaken
- Corinna van Beek
- contactpersoon met Stichting Dorpshuis en sponsorcommissie, Oranje infoblad
 

 

De T.C. bestaat uit het bestuurslid T.C., de hoofdtrainer, de jeugdtrainer en een afgevaardigde uit de teams. Simone Drenth, Chantal Simon en Laura Rendering vormen gedrieën de TC.De T.C. verzorgt de teamindelingen van de senioren en A-jeugd en bespreekt de teamindeling van de jeugdteams. De T.C. stelt de trainingstijden vast en heeft overleg met de trainers en coaches.
Twee tot vier keer per jaar vindt er een overleg plaats.

JEUGDCOMMISSIE ()

Voorzitter - Martina van Langen 
- onderhoudt de contacten met teams, coachen en trainers
- regelt de bedankjes voor coachen en trainers
- maakt het trainingschema
- Beheert de gelde van JC en stelt het financieel verslag en begroting
- verzorgt samen met de JC en vrijwilligers de activiteiten

Gabriella van Hall

- contactpersoon nieuwe F-leden
- verzorgt de mail

Notulist
- Kim Liefting 
- onderhoudt de contacten met teams, coachen en trainers
- Regelt bedankjes voor coachen en trainers 
- Maakt het trainingsschema 
- Levert kopij voor het contact 

Contactpersoon F-leden - Ellen Sneekes 
- Verzorgt de mail 
- Regelt de tassen voor de teams en de coaches 

Vertrouwenscontactpersoon -
Stella Stoop: 06-36317024


HET CONTACT
Roos Groot verzamelt de kopij voor de Hugo Girls rubriek in het “Contact”. De kopij moet worden gemaild naar De kopij dient te worden ingeleverd UITERLIJK zondagavond 19.00 uur.
Ze heeft het recht stukken in te korten en te corrigeren. Bedenk bij het schrijven van stukjes dat de artikeltjes in het “Contact” het visitekaartje van Hugo Girls zijn.

WEBSITE + FACEBOOK
Rebeca Wolter en Marit Stoop verzamelen kopij en doen aanpassingen voor de website en facebook.
Als je wat leuks hebt voor de website of FB dan kun je het mailen naar:

INFOBLAD
Corinna van Beek verwerkt tekstwijzigingen en Pé Molenaar verzorgt de opmaak en maakt het gereed voor de drukker.