Bestuur

VERENIGINGBESTUUR EN TAKEN: 

Marco van Woerkom
- Voorzitter
- Contactpersoon regiovergaderingen
- Voorzitten bestuursvergaderingen

Nieuw
- Secretaris 
- Distribueren van de ingekomen stukken naar de bestuursleden en de commissies
- Beheren van inkomende en uitgaande post
- Contactpersoon nieuw aan te schaffen sportkleding

Sandy Way
- Penningmeester
- Behandeling van de financiële zaken en de boekhouding
- Zorg voor de verzekeringen

Helen Smith 
- Ledenadministratie
- Verzorgt de ledenadministratie en de privacywetgeving,
- Beheert Sportlink

Corinna van Beek
- Allerhande zaken
- Contactpersoon met Stichting Dorpshuis en sponsorcommissie,
- Oranje infoblad jaarlijks vernieuwen

Het bestuur vergadert één keer per maand (m.u.v. de zomerperiode).

SAMENSTELLING EN TAKEN VAN DE DIVERSE COMMISSIES

TECHNISCHE COMMISSIE

De T.C. bestaat uit het bestuurslid T.C., de hoofdtrainer, de jeugdtrainer en een afgevaardigde uit de teams.
Simone Drenth, Chantal Simon en Laura Rendering vormen gedrieën de TC. De T.C. verzorgt de teamindelingen van de senioren en A-jeugd en bespreekt de teamindeling van de jeugdteams.
De T.C. stelt de trainingstijden vast en heeft overleg met de trainers en coaches. Twee tot vier keer per jaar vindt er een overleg plaats.

JEUGDCOMMISSIE ()

Martina van Langen
- Voorzitter
- Onderhoudt de contacten met teams, coachen en trainers
- Regelt de bedankjes voor coachen en trainers
- Maakt het trainingsschema
- Beheert de gelden van JC en stelt het financieel verslag en begroting - Verzorgt samen met de JC en vrijwilligers de activiteiten

Kim Liefting + Romy Hoebe
- Notulist
- Onderhoudt de contacten met teams, coachen en trainers
- Regelt de bedankjes voor coachen en trainers - Maakt het trainingsschema

Ellen Sneekes 
- Contactpersoon F-leden samen met Daniëlle
- Verzorgt de mail
- Regelt de tassen voor de teams en de coachen

Daniëlle Schellekens 
- Levert kopij voor het contact
- Contactpersoon F-leden samen met Ellen
- Verzorgt samen met de JC en vrijwilligers de activiteiten

Het contactadres van de jeugdcommissie is: Hasselaarsweg 15, 1704 DX Heerhugowaard
De jeugdcommissie vergadert één keer in de maand. Twee keer per seizoen vindt een gezamenlijke vergadering van de jeugdcommissie met de coaches en train(st)ers plaats.

HET CONTACT
Roos Groot verzamelt de kopij voor de Hugo Girls rubriek in het “Contact”. De kopij moet worden gemaild naar
De kopij dient te worden ingeleverd UITERLIJK zondagavond 19.00 uur. Ze heeft het recht stukken in te korten en te corrigeren.
Bedenk bij het schrijven van stukjes dat de artikeltjes in het “Contact” het visitekaartje van Hugo Girls zijn.

WEBSITE + FACEBOOK
Rebeca Wolter en Marit Stoop verzamelen kopij en doen aanpassingen voor de website en facebook. Als je wat leuks hebt voor de website of FB dan kun je het mailen naar:

INFOBLAD
Corinna van Beek verwerkt tekstwijzigingen en benadert de sponsoren. Pé Molenaar verzorgt de opmaak en maakt het gereed voor de drukker.