Bestuur

VERENIGINGSBESTUUR EN TAKEN

OPENSTAANDE VACATURE 
- Voorzitter  
- contactpersoon regiovergaderingen
- voorzitten bestuursvergaderingen

Liane Borst
- Secretaris 
- distribueren van de ingekomen stukken naar de bestuursleden en de commissies
- beheren van inkomende en uitgaande post
- contactpersoon nieuw aan te schaffen sportkleding

Sandy Way
- Penningmeester 
- behandeling van de financiële zaken en de boekhouding
- zorg voor de verzekeringen

Simone Drenth
- Wedstrijdsecretariaat
- lid van de TC, verzorgt het wedstrijdsecretariaat, indelen van de wedstrijden

Helen Smith
- Ledenadministratie
- verzorgt de ledenadministratie en de privacywetgeving, beheert Sportlink

Corinna van Beek
- Allerhande zaken 
- contactpersoon met Stichting Dorpshuis en sponsorcommissie, Oranje infoblad
 
Marco van Woerkom

- Verbindingspersoon tussen Hugo Girls, Hugo Boys en Stichting Dorpshuis
- Contactpersoon voor gemeentezaken vanuit de Club

Technische Commissie 

De T.C. bestaat uit het bestuurslid T.C., de hoofdtrainer, de jeugdtrainer en een afgevaardigde uit de teams. Simone Drenth, Chantal Simon en Laura Rendering vormen gedrieën de TC. De T.C. verzorgt de teamindelingen van de senioren en A-jeugd en bespreekt de teamindeling van de jeugdteams. De T.C. stelt de trainingstijden vast en heeft overleg met de trainers en coaches. Twee tot vier keer per jaar vindt er een overleg plaats.

Jeugdcommissie  ()

Het contactadres van de jeugdcommissie is: Hasselaarsweg 15, 1704 DX Heerhugowaard
De jeugdcommissie vergadert één keer in de maand. Twee keer per seizoen vindt een gezamenlijke
vergadering van de jeugdcommissie met de coaches en train(st)ers plaats.

Martina van Langen 
- Voorzitter 
- onderhoudt de contacten met teams, coachen en trainers
- regelt de bedankjes voor coachen en trainers
- maakt het trainingschema
- Beheert de gelde van JC en stelt het financieel verslag en begroting
- verzorgt samen met de JC en vrijwilligers de activiteiten

Kim Liefting 
- Notulist 
- onderhoudt de contacten met teams, coachen en trainers
- Regelt bedankjes voor coachen en trainers 
- Maakt het trainingsschema 
- Levert kopij voor het contact 

Ellen Sneekes 
- Contactpersoon F-leden 
- Verzorgt de mail 
- Regelt de tassen voor de teams en de coaches 

Vertrouwenscontactpersoon -
Stella Stoop: 06-36317024 (Uitsluitend bellen voor vertrouwelijke zaken. Stella is geen onderdeel van Hugo Girls Bestuur en kan geen handbal-vragen beantwoorden.)

HET CONTACT

Roos Groot verzamelt de kopij voor de Hugo Girls rubriek in het “Contact”. De kopij moet worden gemaild naar De kopij dient te worden ingeleverd UITERLIJK zondagavond 19.00 uur.
Ze heeft het recht stukken in te korten en te corrigeren. Bedenk bij het schrijven van stukjes dat de artikeltjes in het “Contact” het visitekaartje van Hugo Girls zijn.

WEBSITE + FACEBOOK

Rebeca Wolter en Marit Stoop verzamelen kopij en doen aanpassingen voor de website en facebook.
Als je wat leuks hebt voor de website of FB dan kun je het mailen naar:

INFOBLAD

Corinna van Beek verwerkt tekstwijzigingen en Pé Molenaar verzorgt de opmaak en maakt het gereed voor de drukker.