Bestuur

VERENIGINSBESTUUR EN TAKEN

Voorzitter
- Hans Rendering
- contactpersoon regiovergaderingen
- voorzitten bestuursvergaderingen

Secretaris
- Liane Borst
- distribueren van de ingekomen stukken naar de bestuursleden en de commissies
- beheren van inkomende en uitgaande post
- contactpersoon nieuw aan te schaffen sportkleding

Penningmeester
- Sandy Way
- behandeling van de financiële zaken en de boekhouding
- zorg voor de verzekeringen

Wedstrijdsecretariaat
- Simone Drenth
- lid van de TC, verzorgt het wedstrijdsecretariaat, indelen van de wedstrijden

Ledenadministratie
- Helen Smith
- verzorgt de ledenadministratie en de privacywetgeving, beheert Sportlink

Blijvend bestuurslid
- Nelleke ten Have
- advies- en meedenkfunctie

Allerhande zaken
- Corinna van Beek
- contactpersoon met Stichting Dorpshuis en sponsorcommissie, Oranje infoblad


JEUGDCOMMISSIE ()

Voorzitter -
Nathalie van Schagen 
- onderhoudt de contacten met teams, coachen en trainers
- regelt de bedankjes voor coachen en trainers
- maakt het trainingschema

Beheert de gelde van JC en stelt het financieel verslag en begroting -
Martina van Langen 
- verzorgt samen met de JC en vrijwilligers de activiteiten

Gabriella van Hall

- contactpersoon nieuwe F-leden
- verzorgt de mail

Notulist
- Kim Liefting 
- onderhoudt samen met Nathalie de contacten met teams, coachen en trainers

Laura de Wit -
levert kopij voor het Contact

Vertrouwenscontactpersoon -
Stella Stoop: 06-36317024


HET CONTACT
Roos Groot verzamelt de kopij voor de Hugo Girls rubriek in het “Contact”. De kopij moet worden gemaild naar De kopij dient te worden ingeleverd UITERLIJK zondagavond 19.00 uur.
Ze heeft het recht stukken in te korten en te corrigeren. Bedenk bij het schrijven van stukjes dat de artikeltjes in het “Contact” het visitekaartje van Hugo Girls zijn.

WEBSITE + FACEBOOK
Rebeca Wolter en Marit Stoop verzamelen kopij en doen aanpassingen voor de website en facebook.
Als je wat leuks hebt voor de website of FB dan kun je het mailen naar:

INFOBLAD
Corinna van Beek verwerkt tekstwijzigingen en Pé Molenaar verzorgt de opmaak en maakt het gereed voor de drukker.