Contributie

Incasso van contributie

De contributie wordt automatisch geïncasseerd als daarvoor een machtiging is afgegeven. Het is de bedoeling om deze automatische incasso op 10 november te laten plaatsvinden.

De overige leden ontvangen een brief met het verzoek het contributiebedrag onder vermelding van voor- en achternaam, over te maken op rekeningnummer NL30 RABO 0326 8028 94.

Mocht je hier problemen mee hebben, laat het dan weten via een mail naar:

Contributie Hugo Girls  
Recreanten 156,00 inclusief kledingfonds en Grote Club Actie
Senioren 156,00 inclusief kledingfonds en Grote Club Actie
Selectie 179,00 inclusief kledingfonds en Grote Club Actie
A-jeugd 154,00 inclusief kledingfonds en Grote Club Actie
B-jeugd 139,00 inclusief kledingfonds en Grote Club Actie
C-jeugd 124,00 inclusief kledingsfonds
D-jeugd 116,00 inclusief kledindfonds
E-jeugd 107,00 inclusief kledingfonds
F-jeugd 97,00 inclusief kledingfonds


Grote Clubactie
Hugo Girls doet al vele jaren mee aan de Grote Clubactie. 
De Recreanten, Senioren, A-jeugd, B-jeugd en C-jeugd krijgen in september drie loten van € 3,00 per stuk. De leden betalen de loten aan Hugo Girls en dit bedrag van € 9,00 wordt bij de contributie opgeteld. Zij kunnen de loten verkopen of zelf houden. De trekking is in november.
De uitslag van de trekking is terug te lezen op www.clubactie.nl en wordt ook in 't Contact geplaatst.


Huygenpas
De gemeente Heerhugowaard geeft de mogelijkheid voor een Huygenpas. Met deze pas krijg je 80% korting op de jaarcontributie van een sportaanbieder binnen de gemeente naar keuze, tot een maximum van € 105,00 (zie www.heerhugowaard.nl). De Huygenpas is een initiatief van de gemeente Heerhugowaard in samenwerking met diverse instellingen en sportaanbieders en is gratis voor inwoners van Heerhugowaard in de leeftijd van 0-99 jaar met een netto maandinkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm (incl. vakantiegeld, heffingskortingen en allimentatie).