Afmelden Hugo Girls

Afmelden Hugo Girls
Afmelden lidmaatschap voor 1 april

Wil je stoppen met handballen het volgende seizoen? Afmeldingen voor het nieuwe seizoen dienen voor 1 april binnen te zijn bij de ledenadministratie. Deze datum geldt ook als je je volwaardige lidmaatschap wilt omzetten naar steunend lidmaatschap.

Voor afmeldingen na deze datum volgt een boete van € 50,-.

Bij afmelden of omzetten lidmaatschap na 1 augustus blijft contributie verschuldigd voor het volgende seizoen.

Afmelden kan via een email naar: